như tiêu đề e nhận cây 5s lock.lắp sim hay không lắp đều tìm kiếm hết.ngày giờ ok.đặt lại cũng k được.kiểm tra imei thì mất.e restore báo lỗi số 3 lỗi 47.cứ được khoảng 60% là lỗi.giờ treo cáp đĩa.mong ae 4r cứu giúp.e cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]