[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em có 1 em R815 mất míc (đã bị tháo) em đã thay míc
mất 2 con như trong hình ko biết là con gì anh em giúp gấp.thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]