Nhận máy đen thui cắm máy tính không nhận 1 cái gì dù là QSHUSB_BULK hay Qualconm 9006 hay 9008... khách cứ khăn khăn là up nhầm rom F350L, tháo cái nắp lưng ra thì ôi thôi cái dàn ốc đâu hết còn lại có 4 con ở 4 góc. Khách cũng thật thà kêu em cũng mang đi làm rồi mà hok được. Tháo cái vĩ trên ra thấy chưa câu kéo chì hàn gì hết thì có hi vọng rùi! Ai nhè chọt 1 nhát lên luôn! Info thêm data 4 rum nhé! Anh em gặp kèo cứ dí nhé!

Tháo ra thấy nguyên si chưa chọc ngoái là mừng rùi!...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]