ACE nhớ đọc rõ và hiểu rõ từng câu từng chữ trong tiêu đề cũng như trong bài nhé,tránh hiểu nhầm với 1 số bài đã chia sẻ và bài của mình không bị xóa.

Đây là cách xác định trên sơ đồ của máy,vị trí trở,khi ta không có main 1280 có thể tìm trên 1110i hoặc 1200,....Khi biết nó nằm đâu rồi ta khoanh lại bữa sau khỏi tìm lại

ACE có thể xem trên videos cho dễ hiểu và mình không phải trình bày thêm dài dòng .Phần mềm đọc sơ đồ chắc ai cũng phải có mình không đưa lên đây nữa.

ACE biết rồi thì ngồi nghe đừng chém em tội nghiệp.Tại thấy còn nhiều anh em chưa biết cách xác định trở nằm ở main nào,ở đâu để độ mic
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]