máy ko tiếp đất , uống nc gì cả.. ACE nào đã làm qua bệnh này ghé ..chỉ cho mình hướng giải quyết với... ( mình đã độ ic đèn 5 chân máy sam sung nhưng ko dc )...o:-)

Chú ý lần sau :
Bài viết sai box đã move
Tiêu đề cần ngắn gọn đã est[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]