tình hình la em nhận con lg f160k mất nguồn kẹp nguồn thí kim đồng hồ ampe nhảy lên xuống lien tục không biết làm từ đâu ae có gặp qua xin chỉ giúp thong tin them là main zin chưa làm gì cả

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]