em có con iphone 4s máy bật nguồn lên cứ treo logo , lúc bật lại lên binh thường , em đã thử thay màn khách vẫn not ok , vệ sinh sạch sẽ chân socket man vẫn không được mong anh em xem giúp , em xin cam ơn nhiều .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]