nay e nhận con i4s chập nguồn cao
tháo ra thấy mên đẹp gõ bỏ mấy e c248 c605 c603

vẫn không được ak mong a e giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]