Tình trạng là wifi nó bắt sóng rất yếu,để sát modrum wifi mới có sóng đi xa tý mất sóng wifi liền.Em đã thay các đường lọc sống not ok.Em đã thấy wifi khác nhưng vào bật wifi thì không được,anh em nào đã làm qua giúp dùm mình cái,cảm ơn nhiều.


Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]