ae có gặp qua xin chỉ giúp con lumia x mất nguồn kẹp không có chạm trực tiếp bấm nút nguồn kim lên 2.5 thả nút nguồn ra thí về o thông tin thêm máy rơi nước em đã thay ic nguồn rối cũng vậy nhờ ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]