E nhận con máy làm rơi (trên lầu 2 xuống) giờ mất cảm biến tiệm cận (gọi điện màn hình k tắt khi che cảm biến) , e đã thay dây cảm biến khác , dán miếng keo đen lại mà vẫn k đc . Bác nào chỉ giúp e với .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]