Nhận con máy tưởng dể ăn ai nhè cực khó ăn,fĩx từa lưa hột me hết ko hết,lỡ tay xóa luôn các ổ đĩa chít chọt ko vào boot sent gg thì anh em báo del mmc rùi kèo hơi căn,tầm 11h mấy đc 1 chú em chỉ cho 1 cao nhân rất nhiệt huyết cuối cùng chì vài chiu thì em nó đã sóng lại cùng với chủ nhân của nó


...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]