Như các bạn đã biết hiện nay nhà mình ( 527 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ) đã đổi được serial cho ổ cứng 5s/6/6plus.
Mà 5c và 5s cpu gsm chung chưng trinh lên đóng qua cho nhau được.
Giá thành cặp 5c thì rất rẻ nếu mua của xác chết của khách chỉ vài trăm nghìn. Như vậy chúng ta mua thêm ổ cứng 5s đóng sang cho 5s là ok.
Mình đã test rồi sóng sánh ổn có 3g và **** time bình thường.
Vậy mình chia sẻ bài biết này để các bạn hạ giá thành cặp 5s xuống trong khi cặp vẫn là 2850k. Trong khi đó cặp mà các bạn mua ổ cứng chỉ mất có hơn 1tr.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]