Nhờ Cac Bác Tư vấn - Giai Pháp giúp em ạ:
- Tình trạng như Sau ạ:
Cắm xạc qua củ xạc vẫn nhận Bình thường - Cắm vào máy tính không nhận xạc và không nhận gì cả Cáp xạc xịn 100% mới tinh
_ Em đã thay chân xạc trong máy rồi vẫn ko ok
- Đưa máy Về DFU cũng không ok
Các bác Giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]