Xin chào tất cả các a/e. Mình xin share cho các tất cả các a/e, các bác trong diễn đàn Bản Rom Stock Tiếng Việt V8506 Phiên Bản Mới
Rom Flash = SP Flash Tool ( Nên dùng V3 )
Rom
ĐÃ TEST OK RẤT Kỹ Lưỡng NÊN A/E cứ YÊN TÂM Mà Chiến !!
Link Rom:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass: Trong File Nén

A/E Download về mở file mà không...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]