ae có file full S2 i9100G cho mình xin nhé.thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]