em nhận 1 cây iphone 5 vào xem video thì không xoay được màn hình sang ngang anh em nào đã làm qua xin chỉ giúp em với.anh em có sơ đồ thì cho em xin luôn ạ.em chân thành cám ơn!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]