Như tiêu đề e nhận khách con 630 vô nước. bị liệt phím volume up. ae ai có sơ đồ or đã làm qua xin chỉ giáo. tks all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]