Vừa làm xong một em 630 mất volume +
chia sẻ cho ai gặp kèo đỡ phải dò sơ đồ nhé. :)
Tại con R nhỏ nên một số AE không để ý. lưuu ý khi gỡ bỏ R là tụ C thì nhẹ nhàng nếu không sẽ tróc main. nó chỉ đi từ đó vào thằng ic 2 tầng D4800/4801 luôn nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]