em có nhận con xp3300 pin khủng mất míc ae ai có sơ đồ giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]