Fix lổi bản E 120s :Từ bàn phím điện thoại các bạn bấm.319712358,khi hiện pass lên các bạn nhập:996412,khi đó máy sẻ hiện ra các dòng cho bạn chon,chọn dòng Network setting>chon tiếp Network mode.chon GSM ALL (tức là chỉ có sóng 2g), chọn WCDMA (tức là máy của bạn chi có sóng 3g),còn các bạn để mặc định Automatic sẻ bị lổi nghe gọi. các bạn chọn GSM ALL sẻ khắc phục được lổi trên.Vơí bản L thì pass la:774632, Bản K la:0821.chúc ae lượm lúa nhiều nhiều.AE AI BIẾT RÙI CHÉM EM NHẸ TAY DÙM.=:)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]