Máy đã qua tay thợ rồi kt mh ok đến fim ok câu theo hình bác văn hiệp vẫn not ok men chưa làm xgold ai có hình cầu chuẩn cho e xin ah


Chú ý: Không viết tắt câu khi post bài.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]