như tiêu đề..máy treo logo không reset được
khi đưa máy về chế độ download cư được 5 giây là tắt..pin thì đây
không biết do phần mềm hay phần cứng nữa...máy còn mới nguyên
ai có kinh nghiệm chỉ giúp...thank!!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]