tình hình hôm qua e nhận con máy treo logo tìm rom trên GG về úp thì toàn lỗi thế này,
các bác ai có rom chuẩn cho e xin với, hoặc fix lỗi này ntn thì chỉ e vơí,
e xin cảm ơn mợi người trước
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]