Có cây 3GS lock treo táo. RS fw 6.1.6 xong, dùng redsn0w 09.15b3 unlock chỉ tích chọn Cydia. Khi vào màn hình chính thì thấy có Cydia trong đó luôn. Nên mình nâng BB xong hạ BB, justboot và làm những cái cần thiết ok hết. Xong tắt nguồn mở lại thì treo táo tiếp (quả táo cứ chớp và reboot). AE nào gặp rồi giúp với, cám ơn trước. :3


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]