e có nhận con LENOVO A316i bị đứt chân sạc đã câu chân lại nhưng vẫn không sạc được:(chạm sạc)
-mong ae có kinh nghiem giúp đở


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]