máy ban đầu sóng yếu lúc có lúc mất mang tháo ra vệ sinh lắp vào thì lên táo rồi tím thâm màn hình không biết nguyên nhân từ đâu mong các cao thủ giúp trước đó cũng gập 2 cây bệnh như vậy đều bó tayChú ý : Tiêu đề cần rõ ràng đã est


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]