[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Wiko GOA mã bảo vệ,mã Gmail ok
Post cho có DATA Thêm thông tin cho ace báo giá khách
@ Lần đầu khởi động cảm giác rất Yomost các bạn đừng lo lắng quá :x

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[HTML]you can Set Formatting Addr
Waiting for USB Port...
Set MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM5)
Please Hold "ON" to connect with the phone...USB
Connected to Phone.
CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0xE9000000
INT/EXT RAM Size: 0x0+0x0
Formatting Nand Flash...
Format Satrt Addr£º0x4B940000, Size: 0x9C840000
Format nand OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]