như tiêu đề mình có con nomi 3S bản 8GB treo Logo . hết cách chữa rồi ai có rom cho mình xin với . thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]