máy này tình trạng rớt nước e sấy sạch sẽ ráp lại bật camera thì báo z e đã thay cái camera củ qua cũng như thế!ae nào có tài liệu hay sơ đồ của nó cho e xin..thanks ae trước
ps:e k biết post bài ở đâu cho đúng xin mod thông cảm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]