Nhờ Các Bác Tư vấn - Giải Pháp giúp em ạ:
Tình trạng như Sau ạ:
máy khách mua sạc mới cắm sạc dùng được một lúc hiên tượng máy nóng và nhanh hết pin
để khoảng 2 đến 3 tiếng là máy hết sạch pin
bây giờ cắm sạc báo không hỗ trợ bộ sạc
em tắt nguồn thì máy ấm ấm các bác ạ
Các bác Giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]