Tình hình mới nhận em này bị tình trạng như sau !
1 : Có sóng 3G không vào được mạng ( thử tất cả các thể loại sim ) đặt lại cài đặt mạng . Wifi vào ok !
2 : Mỗi lần thay sim khác máy đòi kích hoạt , Kích hoạt ok !
Đây là kết quả check imei ! AE cho biết trường hợp này giải quết thế nào ạ !
IMEI:013066008127843
Serial Number:C8PHMN2ADT9Y
Find My iPhone:Off
Country Purchased:Canada
Carrier:Telus CA
Blacklisted:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SIM Lock:Unlocked


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]