Như tiêu đề e nhận cây s3 cắm sạc báo Pin đã ngắt kết nối . Do chân sạc có áp 5v ..E nhấc con C574 ra thì lắp pin vào tự sạc và k lên nguồn .đã lắp lại con C574 thì treo kim 0.5A .
Em đónglại IC nguồn (U500) thì bật nguồn treo 0.3A mộtlúc thì hơi nhúc nhích kim tí .
Đang k có IC nguồn thay thử . ACE nào có cao kiến gì xin giúp e với . Tiền sử máy rớt nước ạ .
Đây là ảnh con C574 [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]