mọi nguời cho mình hỏi hiện có tools nào format máy cỏ trung quốc không cần BOx không nhỉ :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]