Khách mang đi nhiều nơi up rom con G G Pro 2 F350L làm máy brick. Bật máy lên logo LG rồi reset liên tục ở đó, máy không vào được Download Mode/Update Firmware/Software Update, máy không vào chế độ Hard Reset được (chỉ ra con Android nằm ngửa). Đặc biệt máy không nhận cổng khi cắm vào PC.
Đây là bệnh không xa lạ đối với LG G2 hoặc anh em đã gặp G3 và tương tự với G Pro 2...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]