như tiêu đề ace nào gặp cây lumia 800 dạc bin không đầy giúp em với ,cắm vẫn báo sạc nhưng chậm tầm 6 giây mới nhận ,đo tổng trở đầy đủ main gin chưa sửa chữa gì ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]