Đối với người biết làm thì dễ , Đối với người không biết thì đó là cả 1 bầu trời . Có thể các bạn đã có nhưng cũng chẳng phải là thừa . Đây là bản ROM tiếng việt cho Lumia 800 mà mình mất bao công tìm kiếm trên các trang mạng. Mình cũng cám ơn những người đã việt hoá bản ROM này . Nay Share cho mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] By [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Pass 862009

Have Fun


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]