LG G Pro 2 F350L up rom nạp recovery chết boot bật không lên, máy đen sì cắm máy tính không nhận gì. Thế cho nên đi qua mấy anh mà ko ăn được mang về em xơi, vì các anh kia phải có điều kiện là nhận Qualcomm 9008 hay Qualcomm 9006 hiện nhiều ổ đĩa. Còn em là em xơi hết, cứ miễn không phải đột tử hay đánh rơi [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]