nhận e 4s chập nguồn dò thì thấy e C280 chập gỡ lên ok
sửa được e nó lên rồi thì lại mất ieme
và e nó đã done chia sẻ a e ai pyt rồi xin chém nghẹ tay nhá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]