Tuy không đầy đủ nhưng cũng rất nhiều đời máy galaxy cho ae cần cù làm phần cứng
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ae đi qua đá đít cho bài nên trên cho ae khác thấy vào load nhé !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]