Ae ai có file s2hd(e 120s),rom gốc tiếng việt cho mình xin với, mình up rom này rùi mà bị lổi .rom của em nó:shve 120skjma4.by.pickpao.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]