Thanks a châu gsm đã chia sẽ cách giải quyết, ai bị thì làm theo a châu xem được ko ^^​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]