Đã làm qua mấy con kiểu vậy, nay nhận 1 con của thợ ( đã qua vài thợ ) đến mình đoán ra bệnh luôn, nghe ae nói thay rất nhiều quản lý mà không được, dòng 2730 rất hay đứt mạch VMMC, ae đo đủ 2 áp 1,8v và 3,7v ic thẻ đóng chuẩn mà vẫn không nhận thẻ thì chú ý ngay áp 2,8v ( đường hình dưới ) câu lại là done, chúc ae may mắn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]