đã test thành công
Heicard / SLIM SIM EVO V5.0 sử dụng tốt hỗ trợ
4S/5/5C/5S/6/6+ FW 6.0 – 8.3 – 8.4 – 9.x beta đã test !
Đã có thể pacth 2G tên app trong[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] :
1. Lock Saver
2. Auto3G
Đã có bản hổ trợ iOS 8.3 Sprint / Au / SoftBank / Docomo new ( code ).
Áp dụng tốt cho tất cả sim ghép : * Heicard V7.4 ,*Overlay for iP6 , *Slim – Sim evo 5.0 , *Overlay10.1, *X-Sim evo ,Club, R-sim ,...
1. Tool Fix Lỗi iPhone Lock iOS 8.1.3 – 8.2 Việt Hóa :
Link Dowload : Và bản Free iOS 8.4.X new : Tốt cho KDDI / SPRINT…
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2.Tool này Fix được lỗi gì?
Fix được : Sms,3G,Mumber,****time,iMessage,*101#,Peronal Hotspot.
3.Cho iPhone Lock những nhà mạng nào?
Fix full cho AU Japan , Sprint US CDMA . ​​
JP Docomo,Sofbank ,US T-Mobile , AT&T GSM : Peronal Hotspot. ( 5C/5S US Sim ghép fix *101# ).
Các mạng còn lại phần lớn vào trường hợp GSM.
4.Sim Ghép hiệu gi? và sim ghép phiên bản bao nhiêu?
Heicard V7.4 ,Overlay for iP6 , Slim – Sim evo 5.0 , X-Sim evo 4.2 ,Club sim) – Tất cả sim ghép đều có chức năng phá sóng để có thể sử dụng các loại nhà mạng như nhau (giúp iphone lock sử dụng được như iphone bản quốc
5 hướng dẫn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tool fix kiểu này tỷ lệ ổn định không bằng máy Fix = cydia nhé !
Tool Free Nên tỷ lệ hài lòng 95%.
Thử để trãi nghiệm nào ! =D>=D>


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]