Anh Nokia sắp bỏ chợ ảnh cho ra đời cái mô đen Lúa mì 1320 lỗi be lỗi bét
Nên làm khổ cái thân tôi và sướng cái thần người mỗi khi giao máy cho khách :o

Nhiều khi ý trời thì phải bắt tui làm toàn Lumia nên có nhiều Pand hiểm toàn là của mình :cry:
Bữa hổm ép cái cảm ứng cho cửa hàng xong ráp vào đèn màn hình nháy hoa hết cả mắt :-w
Nghĩ bụng không lẽ mua LCD new về ráp đền,suy luận ở chỗ giãn dây cáp cổ LCD dh

Hút điếu thuốc trấn an rồi câu kéo thay thế và ok sau 10 phút
Vì tập 1 trunghaumobile1 đã có chia sẻ Lumia 1320 mất đèn màn hình rồi :-*

Và từ đó tới nay cũng nhận được 3 chú Lumia 1320 đèn màn hình nháy nháy do lỗi nhà sản xuất
Cách thức kiểm tra và chuẩn đoán cứ màn hình sáng là nháy nháy nhìn rất bực
Vào phần Cài đặt => Sáng tối chỉnh chế độ sáng hay tối đều không thay đổi >:)
(Hoặc chế độ tự động cũng thế không thay đổi) Như vậy khi ta đi ngoài trời nắng cũng khó sài

Nên nay trunghaumobile1 quyết định Free kèo cho ace Pand Lumia 1320 Đèn màn hình nháy nháy :-*

Pand Lumia Đèn màn hình nháy nháy sửa chữa trong vòng 10 phút=D>
Chú ý không được cấu tắt Thay thế bằng cuộn dây có lõi than schematic có ký hiệu (UH)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lumia 1320 Không chỉnh được độ tối sáng màn hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chúc ace gặp được nhiều kèo sau bài chia sẻ hôm nay :-*
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]