Máy em nhận tình trạng mất sóng. ktra imei vẫn còn
e khôi phục cài đặt gốc ở màn hình active ktra mất imei.. khi chọn Vùng xong thì nó nhảy vào chế độ bắt KẾT nôí itune...
MAin zin chưa đục đẽo j...
Liệu có pải lỗi cặp ko các bác...
Có cách nào khắc phục ko ạ.. :( :(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]