tổng hợp rất nhìu rom link tốc độ cao...a/e load về chờ nhạn nhe.....

Tất cả Rom Stock samsung đều là rom up qua Odin nhé.


1.
2.


3.


4....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]