• Như tiêu đề cần giúp máy bị rơi nước đã vệ sinh giờ bật nguồn máy ko lên cũng ko rung kim treo 0,1a xin các cao nhân giúp




[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]