galaxy s6310 sạc không báo gì. đo chân sạc vẫn có ap


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]