Việt hóa trên nền stock NJ7 mới nhất
Hard reset không mất tiếng việt và không bị lỗi cài đặt đã dừng

Build tar flash Odin trong 3 phút 50 giây nhé
Ngôn ngữ mặc định là tiếng việt lun
Thanks A Linh đã giúp đỡ con Note 4 TMOBILE này
Đã add root sẵn lun nha anh em
Model:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]